Menu

Imprezy turystyczne

Teresa Karasiewicz

Imprezy turystyczne

 

XVI Konkurs Piosenki Turystycznej i o Toruniu - 10 marca 2012 r.
Organizatorzy: Komisja Młodzieżowa OM PTTK, Zespół Szkół nr 16 w Toruniu

Prowadzący: Teresa Karasiewicz, przodownik turystyki pieszej

Liczba uczestników: 108 osób, w tym: grupa ze Szkoły Podstawowej nr 3 pod opieką pani Doroty Dobrańskiej, cztery grupy ze Szkoły Podstawowej nr 24 pod opieką pań Mirosławy Kużel, Wiesławy Kowalskiej, Barbary Sitarz oraz Anity Greckiej-Mycio, trzy grupy ze Szkoły Podstawowej nr 16 pod opieką pań Marioli Szwertner-Antonowicz, Teresy Karasiewicz oraz Agnieszki Zwirbli, grupa z Gimnazjum nr 11, rodzice z w/w szkół oraz społeczni działacze OM PTTK, przodownicy turystyki pieszej: panie Jadwiga Krajczewska, Hanuta Gorzka, Julita Bąkowska, panowie Zdzisław Grabowski, Marcin Goździkiewicz, Feliks Paraszkiewicz, Patryk Staniszewski oraz wicedyrektor Zespołu Szkół nr 16 pani Anna Abramowicz.

O konkursie: W tym roku konkurs odbył się w Zespole Szkół nr 16 w Toruniu. Do konkursu zgłoszono 14 utworów. Komisja konkursowa w składzie: Anna Abramowicz, Jadwiga Krajczewska, Hanuta Gorzka, Julita Bąkowska, Zdzisław Grabowski, Marcin Goździkiewicz, Feliks Paraszkiewicz, Patryk Staniszewski dokonała oceny prezentacji piosenek.

Wyniki:

1. W kategorii Piosenki Turystycznej na poziomie klas I - III wyniki były następujące:

I miejsce - SKKT NR 61 Szkoła Podstawowa nr 16 klasa III b

II miejsce - SKKT NR 12 Szkoła Podstawowa nr 3 klasa I

III miejsce - SKKT NR 18 Szkoła Podstawowa nr 24 klasa III a

IV miejsce - Zofia Doroszewska, Szkoła Podstawowa nr 24 klasa III

V miejsce - SKKT NR 19 Szkoła Podstawowa nr 24 klasa I a

2. W kategorii Piosenki Turystycznej na poziomie klas IV - VI i gimnazjum wyniki były następujące:

I miejsce - SKKT NR 61 Szkoła Podstawowa nr 16 klasa VI b

I miejsce - Gimnazjum nr 11

II miejsce - SKKT NR 21 Szkoła Podstawowa nr 24 klasa V b

III miejsce - SKKT NR 21 Szkoła Podstawowa nr 24 klasa V c

IV miejsce - SKKT NR 21 Szkoła Podstawowa nr 24 klasa VI a

3. W kategorii Piosenki o Toruniu wyniki były następujące:

I miejsce - Zespół wokalny „Pozytywka” Szkoła Podstawowa nr 16 klasy I - IV

II miejsce - SKKT NR 12 Szkoła Podstawowa nr 3 klasa I

III miejsce - SKKT NR 19 Szkoła Podstawowa nr 24 klasa I a

Za rok spotkamy się w Szkole Podstawowej nr 3 w Toruniu.

 

 

X Edycja Konkursu „Moje trofeum leśne”

5 listopada 2011 r. – ZS nr 16 w Toruniu

Organizatorami X edycji międzyszkolnego konkursu plastyczno-przyrodniczego „Moje trofeum leśne” byli:

- Oddział Miejski PTTK w Toruniu,

- Zespół Szkół nr 16 w Toruniu

- Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia.

 

Na konkurs wpłynęły 172 prace w następujących kategoriach:
- rodzinnej - 52 prace
- szkół podstawowych klasy I-III – 78 prac

- szkół podstawowych klasy IV-VI – 28 prac
- szkół ponadpodstawowych – 14 prac

 

28 października 2011r. Komisja Konkursowa w składzie:

Julita Bąkowska – przewodnicząca, Hanna Czech, Zdzisław i Halina Gwizdalscy, Zdzisław Grabowski, Mariola i Roman Ilukowicze, Grzegorz Karasiewicz, Jadwiga Krajczewska i Patryk Staniszewski dokonała oceny złożonych prac i wyłoniła zwycięzców konkursu w poszczególnych kategoriach.

 

A oto zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:

Kategoria Rodzinna – I miejsce zajęli:

 1. Zuchy - dzieci 6-letnie, „Leśne licho”, Przedszkole Miejskie nr 17, op. Violetta Juskowiak
 2. Julia Wawrzyniak ( lat 6) z mamą, „Motyl” SP 28
 3. Magdalena Kałużna (lat 6 ) z rodziną, „Epoka lodowcowa SID”

Kategoria klasy I-III – I miejsce zajęli:

 1. Wiktoria Liczkowska, „Pojazd leśny”, kl. I b, SP 16, op. Monika Jakubowska
 2. Joachim Nowacki, „Dziobak”, kl. II b, SP 3, op. Iwona Piersa
 3. Bartosz Strecker „Sowa”, kl. I a SP 3, op. Dorota Dobrańska
 4. Lena Kaliszuk „Smok wodny”, kl. I b, SP 3, op. Ewa Skrzypczak
 5. Milena Brzozowska, „Wrona na gałęzi”, kl. I b, SP 3, op. Ewa Skrzypczak      

Kategoria klasy IV-VI – I miejsce zajęli:

 1. Justyna Brzozowska, „Walka potworów”, kl. V d SP 3, op. Iwona Rogowicz-Sokalska
 2. Wiktoria Kostkowska „Jednorożec”, kl. IV e, SP 3, op. Jan Łęgowski

Kategoria klasy ponadpodstawowe – I miejsce zajęli:

 1. Piotr Werner l.18, „Pająk”, ZS nr 26 - Gimnazjum nr 26, op. Anna Skowrońska
 2. Karolina Kusz l.19, „Samotna jesień”, ZS nr 26 - Gimnazjum nr 26, op. Joanna Wójcik

 

Relacja z imprezy: Podsumowanie X Edycji Konkursu „Moje trofeum leśne”

Impreza składała się z dwóch części. Pierwszą było zwiedzanie Zajezdni Tramwajowej w Toruniu. Oprowadzał nas pan Paweł Bohdziewicz. Dowiedzieliśmy się wielu szczegółów o obsługiwanym tu sprzęcie transportu miejskiego i bieżącej pracy w zajezdni. Ciekawostką np. było to, że w jednym wagonie tramwajowym jest ok. 12 km przewodów elektrycznych. Mogliśmy też wejść pod tramwaj i do pomieszczeń i hal, w których odbywają się specjalistyczne naprawy i powstają nowe tramwaje. Na zakończenie odwiedziliśmy także muzeum, gdzie pani Edyta Urtnowska zapoznała nas z historią i eksponatami związanymi z historią transportu miejskiego w Toruniu. Niejeden z młodych uczestników wycieczki miał kłopoty ze skasowaniem jubileuszowego biletu na starym kasowniku. Poczęstowani cukierkami, obdarowani balonikami i różnymi gadżetami zakładowymi udaliśmy się do Zespołu Szkół nr 16 w Toruniu na dalszą część imprezy.

Drugą część podsumowania prowadziła szefowa imprezy Kol. Teresa Karasiewicz przy ogromnej pomocy społecznych działaczy OM PTTK. W sali gimnastycznej zebrało się ok. 370 osób. Wyeksponowano również zwycięskie trofea - prace z materiałów znalezionych w trakcie wycieczek do lasu tj. korzeni, gałęzi, szyszek, liści, owoców leśnych oraz kory. Znalezione w lesie trofea zostały dopracowane w domu (z konkursu zostały wyeliminowano prace z materiałów szkodliwych i zagrażających środowisku człowieka). Twórcy i ich opiekunowie mieli dość czasu na obejrzenie konkurencyjnych prac.

Tradycyjnie na początku obejrzeliśmy krótki program artystyczny przygotowany przez uczniów klasy I b Szkoły Podstawowej nr 16 pod kierunkiem pani Moniki Jakubowskiej.

Kulminacyjnym punktem podsumowania było ogłoszenie przez Kol. Julitę Bąkowską wyników konkursu i wręczenie zwycięzcom nagród i dyplomów.
Laureaci konkursu otrzymali nagrody z rąk obecnych na podsumowaniu gości:

- pani Anny Abramowicz - wicedyrektor Zespołu Szkół nr 16 w Toruniu

- pana Janusza Pleskota - wicedyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia

- pana Marka Rucińskiego - wiceprezesa OM PTTK im. M. Sydowa w Toruniu

- pana Bogdana Chrapkowskiego - Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody

 

 

 

 

Wycieczka z cyklu "Za pan brat z przyrodą"
22 stycznia 2011r.

Organizatorzy:  Komisja Ochrony Przyrody OM PTTK w Toruniu.yes

O wycieczce: Celem wycieczki z cyklu "Z przyrodą za pan brat" była Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Toruniu.


Kierowniczką imprezy była Teresa Karasiewicz, Przodownik Turystyki Pieszej, Instruktor Ochrony Przyrody.

W imprezie uczestniczyło ok. 60 osób. Były to grupy pod przewodnictwem nauczycielek: Doroty Dobrańskiej z SP nr 3, Wiesławy Kowalskiej i Mirosławy Kużel z SP nr 24, Marioli Antonowicz i Teresa Karasiewicz z SP nr 16.

 

Informacje o oczyszczalni i oczyszczaniu ścieków

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. eksploatują dwie oczyszczalnie ścieków:
- oczyszczalnię „Centralną” zlokalizowaną przy ulicy Szosa Bydgoska w Toruniu, 
- oczyszczalnię „Czerniewice” zlokalizowaną przy ul. Spacerowej w Czerniewicach

„Centralna” Oczyszczalnia Ścieków oczyszcza ścieki z miasta Torunia (socjalno- bytowe, przemysłowe, wody infiltracyjne i opadowe) doprowadzane siecią kanalizacyjną oraz dowożone samochodami asenizacyjnymi, a także ścieki technologiczne z procesu oczyszczania. 
Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z automatycznym sterowaniem procesem napowietrzania oraz stabilizacją i utylizacją osadu pościekowego. 
Jej maksymalna przepustowość wynosi 90 tys. m3 na dobę. 
Pracuje w oparciu o technologię firmy Passawant. Proces technologiczny składa się z trzech etapów:
- Oczyszczanie mechaniczne
- Oczyszczanie biologiczne 
- Przetwarzanie osadów.

Oczyszczanie Mechaniczne odbywa się w następujących obiektach technologicznych
- Przepompownia ścieków surowych 
- Budynek krat mechanicznych 
- Trzy piaskowniki 
- Dwa odśrodkowe osadniki wstępne 
- Przepompownia osadu wstępnego 
- Zbiorczy punkt odbioru ścieków dowożonych 
Oczyszczanie Biologiczne odbywa się w następujących obiektach technologicznych:
- Komora defosfatacji 
- Komora nitryfikacji i denitryfikacji 
- Przepompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego 
- Osadnik wtórny 
- Zbiorcza komora ścieków oczyszczonych
Przetwarzanie osadów
W trakcie prowadzonego procesu oczyszczania mechanicznego i biologicznego ścieków, w oczyszczalni powstają dwa rodzaje osadów: 
- osad wstępny - na części mechanicznej oczyszczania ścieków 
- osad czynny nadmierny - na części biologicznego oczyszczania ścieków.
Gospodarka i przetwarzanie osadów pościekowych odbywa się w następujących obiektach technologicznych: 
- Budynek operacyjny przy WKFz 
- Komory fermentacyjne 
- Budynek mechanicznego odwadniania osadu 
- Stacja załadowcza 
- Zbiornik biogazu 
- Pochodnia 
- Skrubery 
- Budynek gromadzenia i uszlachetniania osadów 
Osady powstające w procesie oczyszczania ścieków, po przefermentowaniu i odwodnieniu, poddawane są procesowi dalszego przetwarzania, w celu ich przyrodniczego wykorzystania. Dzięki temu uzyskuje się naturalny materiał wykorzystywany do tworzenia warstwy glebowej na terenach rekultywowanych.

 

 

 

 

 

Mapa trasy BnO

XXXIII Kopernikańskie Marsze na Orientację "Toruń nieistniejący"
20 lutego 2010r. - Toruńska Starówka.

Organizatorzy imprezy:   Oddział Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu i Klub Imprez na Orientację PTTK SKARMAT przy SM „Na Skarpie” przy współudziale i sponsoringu: Urzędu Miasta w Toruniu, Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Toruniu, Muzeum Okręgowego w Toruniu, Fundacji Przyjaciół Planetarium i Muzeum M. Kopernika w Toruniu, Centrum Kultury Zamek Krzyżacki, Fundacja Inter Star i Emporium Pamiątki Toruńskie.

Patronat prasowy:   Gazeta Pomorza i Kujaw „Nowości”.

Komandor imprezy: Waldemar Fijor.

Komitet organizacyjny: Kierownik imprezy - Waldemar Fijor, Budowa trasy - Dariusz Popławski, Sędzia Główny - Waldemar Fijor, Kierownik sekretariatu - Iweta Olszewska, Sekretariat - Arleta Fijor, Arkadiusz Papke, Obsługa techniczna - Marcin Łęcki, Przemysław Tafliński, Wojciech Kluska, Łukasz Zagórski, Jacek Płonka i Obsługa fotograficzna - Tadeusz Perlik

Uczestnicy: W marszach uczestniczyło:

- 534 uczestników, 34 opiekunów oraz 11 organizatorów. Razem: 579 osób.
- Tworzyli oni: 118 zespołów na trasie TP oraz 48 zespołów na trasie TO. Razem: 166 zespołów.
Relacja z XXXIII Kopernikańskich MnO
- Marsze odbyły się na bazie mapy - widok perspektywiczny Torunia z 1657r. i fotografiach pochodzących z końca XIX i początku XXw. Start i meta znajdowały się na dziedzińcu ratusza toruńskiego, trasę należało pokonać wg ustalonej kolejności punktów kontrolnych (PK), które to należało zlokalizować. Zadanie polegało na dopasowaniu obiektów z fotografi do PK. Na mecie (do godz. 14:00) należało zdać karty startowe.
Ponadto w trakcie imprezy odbył się - Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno – Krajoznawczy (eliminacje miejskie – Toruń). W eliminacjach miejskich wzięło udział 6 zespołów: 2 zespoły w kategorii szkół średnich, 2 zespoły w kategorii gimnazjów i 2 zespoły w kategorii szkół podstawowych.

XXXV Rajd Barbórkowy im. Czesława Szatko

5 grudnia 2009 r. - Geofizyka

Rajd ten zorganizowany został przez OM PTTK w Toruniu wspólnie z firmą Geofizyka Toruń Spółka z o.o. W XXXV Rajdzie Barbórkowym udział wzięło prawie 150 osób.

Miejscem zbiórki, był plac przy Pomniku Artylerzysty (ul. Grudziądzka) skąd uczestnicy w dwóch grupach, pod przewodnictwem Doroty Dobrańskiej i Marcina Goździkiewicza, pokonali trasę pieszą do siedziby firmy przy ul. Chrobrego. Po przybyciu do Geofizyki, gdzie oczekiwali górnicy naftowi w galowych mundurach, uczestnicy udali się do stołówki na gorący posiłek. W oczekiwaniu na konkursy turyści mogli zapoznać się z pracami plastycznymi (które oceniło jury w składzie Julita Bąkowska, Stanisław Marasek i Kazimierz Przygocki) oraz zweryfikować trasy i potwierdzić je okolicznościową pieczątką w książeczkach OTP.

W trakcie pobytu w Geofizycie uczestnicy:

- śpiewali piosenki śląskie: Karolinkę, Zielony mosteczek i Zasiali górale,

- zapoznani zostali przez górników, pracowników Geofizyki, z ceremoniałem górniczym, tradycjami i elementami munduru galowego,

- rozegrane zostały konkursy: związany z firmą Geofizyka i krajoznawczy.

 

Wycieczka z cyklu "Z przyrodą za pan brat"

31 stycznia 2009 r.

 

Wycieczka ta adresowana była do najmłodszych turystów i przyrodników. Podczas krótkiego przejścia pieszego (ok. 6 km.) ze Stawek przez Rudak skrajem Kępy Bazarowej do dworca PKP Toruń Główny, uczestnicy mieli okazję zobaczyć; największy głaz w Toruniu oraz dęby, pomniki przyrody, znajdujące się na Rudaku.

Wycieczkę zorganizowała Teresa Karasiewicz, a trasę poprowadzili przodownicy turystyki pieszej: Marcin Goździkiewicz i Patryk Staniszewski. Uczestniczyły w niej 54 osoby.

Na zakończenie wycieczki uczestnikom ogólnopolskiego projektu "Przyroda uczy najpiękniej" wręczono odznaki "Turysta Przyrodnik" w stopniu popularnym.

Opis krajoznawczy (Tadeusz Perlik).

Rudak to lewobrzeżna dzielnica miasta Torunia, położona w szerokim łuku Wisły. Charakteryzuje się zabudową przeważnie jednorodzinną i niewielkimi budowlami wielorodzinnymi z lat 90. XX wieku. Ponadto znajduje się tu wielki obszar ogródków działkowych (pow. ok. 100 ha). W południowej części znajduje się kopalnia gliny i zakłady ceramiki budowlanej, a także Centrum Transferu Technologii i in. Na Rudaku stwierdzono ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego (osada o bliżej nieokreślonym charakterze). Pierwsze pisane wzmianki o Rudaku pochodzą z 1340 r. (Rodacke, w 1414 r. Rodek) w dokumencie komtura krzyżackiego Heinricha Zengera. Od początku Rudak był wsią czynszową komturstwa nieszawskiego, a w czasach polskich podlegał starostwu dybowskiemu (patrz: Dybów). W 1603 roku osada zostaje zasiedlona przez Olendrów, w XIX i na pocz. XX w. z uwagi na rozbudowę Twierdzy Toruń (patrz: forty) ulokowano tu kilka dzieł obronnych i kompleks koszarowy. W latach 1902-09 wybudowano tu neogotycki kościół ewangelicki, ob. katolicki p.w. Opatrzności Bożej. Znajdujące się na Rudaku pokłady iłów (pstre iły plioceńskie serii poznańskiej) stworzyły podstawę do rozwoju cegielni w połowie XIX w. W jednym z wyrobisk pocegielnianych znajduje się wielki (2,1 m wysokości, 12,7 m obwodu) głaz narzutowy (eratyk, z łac. errare - błądzić - fragment skały przyniesiony przez lądolód), będący pomnikiem przyrody, przy ul.Rudackiej 45/60 skupienie 6 dębów szypułkowych o obwodzie 253–379 cm i wysokości 21–23 m, przy ul. Rudackiej, obok cmentarza ewangelickiego dąb szypułkowy o obwodzie 566 cm i wysokości 20 m.

 

XXXII Kopernikańskie Marsze na Orientację
Toruń Park Miejski * 7 lutego 2009 r.
Organizatorem Kopernikańskich MnO był Oddział Miejski PTTK w Toruniu
oraz Klub Imprez na Orientację PTTK Skarmat przy SM Na Skarpie. 
W imprezie uczestniczyło 108 zespołów (61 zespołów w TP, 57 zespołów w TO), 
tj. 349 uczestników, 35 opiekunów oraz 16 organizatorów - w sumie 400 osób. 
Konkurs o Parku Miejskim w Toruniu wygrała drużyna
SKKT PTTK nr 61 przy SP nr 16 w Toruniu.

 

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół nr 16 im. Wandy Szuman w Toruniu
  Zespół Szkół nr 16 w Toruniu, ul. Dziewulskiego 2
 • tel/ fax (56) 648 - 19 - 72, (056) 648-19-68
  tel kom. 791 979 213; 534 717 888

Galeria zdjęć